Sản phẩm

Hỗ trợ dán nhãn quốc gia xuất xứ Úc (CoOL)

18 tháng 8, 2023

Chúng tôi rất vui mừng được thêm hỗ trợ một phần cho Ghi nhãn Quốc gia Xuất xứ Úc (CoOL) vào chương trình Xem trước Công nghệ của chúng tôi.

Trong lần phát hành này, chúng tôi tập trung vào các sản phẩm có thể được tuyên bố là Được trồng tại Úc hoặc Được sản xuất tại Úc.

Tính năng này có sẵn bằng 19 ngôn ngữ và sắp có hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ khác.

Khách hàng của chúng tôi có thể xem các nhãn mà sản phẩm của họ đủ điều kiện và xem xét mọi vấn đề về tính đủ điều kiện. Có thể tải xuống các nhãn ở định dạng PNG và PDF.

Tính năng này và các tính năng khác tập trung vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm có sẵn trong ứng dụng web của chúng tôi như một phần của chương trình Xem trước Công nghệ của chúng tôi.