#

Đặc trưng

Hợp lý hóa và phát triển doanh nghiệp của bạn, từ trong ra ngoài.

Core

Làm được nhiều hơn với Fillet. Dưới đây là một số tính năng bạn sẽ sử dụng nhiều nhất.

Pro

Làm nhiều hơn nữa với Fillet. Sử dụng các tính năng nâng cao này để tăng tốc công việc của bạn.


Core

Tổng chi phí các món trong thực đơn


Tính toán chi phí sản xuất cho công thức nấu ăn và các mặt hàng để bán của bạn.

Fillet tính toán chi phí thực phẩm bằng cách sử dụng giá nguyên liệu của bạn. Chi phí lao động được tính dựa trên chi phí mỗi giờ cho mỗi hoạt động.

Hàng tồn kho & đơn đặt hàng


Gửi đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp của bạn. Quản lý nguyên liệu trong kho của bạn.

Sử dụng Hàng tồn kho để theo dõi số lượng Thành phần khác nhau mà bạn có trong kho.

Chuẩn bị hàng để bán


Xem chi phí so với lợi nhuận. Hãy sẵn sàng để bán sản phẩm của bạn.

Sử dụng Hàng tồn kho để theo dõi số lượng Thành phần khác nhau mà bạn có trong kho.


Pro

Lớp


Xem chuỗi quan hệ từ cấp thấp nhất (thành phần) đến cấp cao nhất (đối tượng được chọn).

Sử dụng Layers để theo dõi hệ thống phân cấp của các thành phần lồng nhau.

Fillet Origins


Fillet Origins giúp bạn quản lý dữ liệu về quốc gia xuất xứ, thông qua các đầu vào, quy trình và đầu ra sản xuất khác nhau của bạn.

Những tài nguyên này cho phép bạn làm nổi bật phương pháp sản xuất và chế tạo, cũng như giá trị sản phẩm của bạn.

Nhãn


Tạo nhãn xuất xứ cho các sản phẩm thực phẩm.

Chuẩn bị bán cho người tiêu dùng tại cửa hàng, chợ hoặc trực tuyến.

Lưu giữ hồ sơ để tuân thủ luật ghi nhãn thực phẩm.

A photo of food preparation.