Sản phẩm

Ghi nhãn nước xuất xứ

11 tháng 8, 2023

Hôm nay, chúng tôi phát hành tính năng này để giúp khách hàng của mình tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn thực phẩm ngày càng phức tạp ở Úc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Trong phiên bản đầu tiên này, bạn sẽ có thể nhập Quốc gia Xuất xứ cho các thành phần của mình và xem Quốc gia Xuất xứ cho các công thức nấu ăn và các món trong thực đơn của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu Layers: một tính năng mới giúp bạn hiểu và hình dung cấu trúc phân cấp của các thành phần bên trong công thức nấu ăn và mục menu.

Các tính năng này hiện đang ở giai đoạn Xem trước công nghệ.

Chúng tôi dự định cung cấp chúng rộng rãi như một phần của mô-đun Fillet Origins mới sẽ được bán riêng.

Những gì chúng tôi đang phát hành ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu của sự phát triển của chúng tôi theo hướng này.

Chúng tôi tin tưởng vào tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và sẽ tiếp tục xây dựng những công cụ tốt nhất để trợ giúp những khách hàng có chung tầm nhìn với chúng tôi.