#

ảnh

Lưu ảnh về công thức nấu ăn, món trong thực đơn và nguyên liệu.
Tạo ảnh tham khảo làm hướng dẫn về kỹ thuật chuẩn bị, lớp phủ, bao bì, v.v.
Xem ảnh nguyên liệu để tham khảo khi tìm kiếm nguyên liệu trong kho của bạn.

Có sẵn trên iOS và Android.

How it works

Khi bạn tạo ảnh,
ảnh sẽ tự động đồng bộ hóa với tất cả các thiết bị khác của bạn.

Nếu bạn có gói Nhóm, tất cả thành viên Tổ chức đều có quyền truy cập vào ảnh đã lưu.

Danh sách tất cả các thành phần

Xem tất cả các thành phần có trong một mục menu hoặc công thức.
Kiểm tra danh sách thành phần cho các sản phẩm và mục menu của bạn trước khi bạn bắt đầu bán chúng, bao gồm các công thức phụ‑được lồng vào nhau.
Xem các thành phần của công thức để thay thế hoặc biến thể.

Có sẵn trên iOS và Android.

How it works

Khi bạn xem xét lần cuối các món trong thực đơn của mình,
bạn có thể lưu ý những thành phần cụ thể phải loại trừ. Điều này đặc biệt hữu ích khi thiết kế các sản phẩm dành cho chế độ ăn kiêng đặc biệt.

Chi phí so với lợi nhuận

Đặt giá tốt hơn để có được nhiều lợi nhuận hơn.
Fillet tự động tính toán lợi nhuận của bạn dựa trên chi phí của các thành phần.
Xem mỗi thành phần cộng thêm bao nhiêu vào chi phí sản xuất.
So sánh tỷ lệ phần trăm chi phí thực phẩm với chi phí lao động.
Sửa đổi các thành phần mục menu để hiệu chỉnh lại chi phí.

Có sẵn trên iOS, Android và web.

How it works

Khi bạn thực hiện các thay đổi đối với một sản phẩm,
Fillet sẽ ngay lập tức tính toán lại chi phí của bạn so với lợi nhuận. Nếu bạn thay đổi công thức nấu ăn hoặc thành phần có trong một mục menu, Fillet sẽ cập nhật các mục menu với những thay đổi đó.

A photo of food preparation.