tính toán chi phí

Sử dụng Fillet để tính toán chi phí sản xuất biến đổi cho từng công thức và món trong thực đơn.

Sử dụng Fillet để tính toán chi phí sản xuất biến đổi cho từng công thức và món trong thực đơn.


Tính toán chi phí thực phẩm và chi phí lao động

Fillet tính toán tổng chi phí thực phẩm và tổng chi phí nhân công của từng công thức và món trong thực đơn dựa trên các thành phần và các bước chuẩn bị của chúng.


Chi phí thức ăn được tính như thế nào?

Fillet sử dụng nguyên liệu, công thức nấu ăn, các món trong thực đơn và giá cả của bạn để tính chi phí thực phẩm.

Nhập một hoặc nhiều giá cho mỗi thành phần. Fillet sử dụng mức giá thấp nhất hiện có hoặc mức giá ưu đãi mà bạn chỉ định để tính chi phí thực phẩm cho từng thành phần.

Chỉ định mật độ thành phần. Fillet tự động chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường khác nhau và có thể thực hiện chuyển đổi khối lượng sang thể tích.

Đặt phần ăn được của từng thành phần để tính toán chi phí thực phẩm chính xác hơn.


Chi phí nhân công được tính như thế nào?

Nhập các bước chuẩn bị của bạn và chỉ định chi phí mỗi giờ cho mỗi hoạt động. Fillet tính toán khoảng thời gian và chi phí nhân công cho từng công thức và món trong thực đơn.


công thức nấu ăn quy mô

Tính toán chi phí sản xuất biến đổi dựa trên kích thước lô. Tăng hoặc giảm tỷ lệ công thức dựa trên hệ số tỷ lệ. Xem trước kích thước lô ảnh hưởng như thế nào đến chi phí của từng thành phần.


Sử dụng công thức nấu ăn phụ

Tái sử dụng cùng một công thức ở nhiều nơi. Cập nhật công thức phụ một lần để xem những thay đổi được phản ánh ngay lập tức trong tất cả các công thức nấu ăn và các mục menu có chứa nó.

Đây là một tính năng cực kỳ mạnh mẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa sai sót.


Công thức nấu ăn phụ hoạt động như thế nào?

Khi bạn thay đổi một công thức phụ như "vỏ bánh", chi phí sẽ tự động được cập nhật cho bạn trong tất cả các công thức và mục menu có chứa công thức đó, chẳng hạn như "bánh táo", "bánh bí ngô" và "bánh việt quất".

A photo of food preparation.