#

ఖర్చు గణన

మీ వంటకాలు మరియు అమ్మకానికి వస్తువుల ఉత్పత్తి ఖర్చులను లెక్కించండి.

ఇంకా నేర్చుకో

జాబితా మరియు క్రమం

మీ సరఫరాదారులకు ఆర్డర్లు పంపండి. మీ జాబితాలో పదార్థాలను నిర్వహించండి.

ఇంకా నేర్చుకో
Prepare items for sale.

అమ్మకానికి వస్తువులను సిద్ధం చేయండి

ఖర్చులు మరియు లాభాలకు చూడండి. మీ ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

ఇంకా నేర్చుకో