Produkt

Podpora pre austrálske označovanie krajiny pôvodu (CoOL)

18. augusta 2023

Sme radi, že môžeme do nášho programu Technology Preview pridať čiastočnú podporu pre austrálske označovanie krajiny pôvodu (CoOL).

V tomto vydaní sme sa zamerali na produkty, o ktorých možno vyhlásiť, že sú vypestované v Austrálii alebo vyrobené v Austrálii.

Táto funkcia je dostupná v 19 jazykoch s podporou ďalších jazykov čoskoro.

Naši zákazníci môžu vidieť štítky, pre ktoré sú ich produkty vhodné, a môžu si pozrieť všetky problémy s oprávnenosťou. Štítky je možné stiahnuť vo formáte PNG a PDF.

Táto funkcia a ďalšie, ktoré sa zameriavajú na vysledovateľnosť potravín, sú dostupné v našej webovej aplikácii ako súčasť nášho programu Technology Preview.