Om måleenheter

Lær om måleenheter, ulike typer enheter, og hvordan du bruker dem i Fillet.

Beregnet lesetid for denne artikkelen er 10 minutter.

Denne artikkelen er ment for fagfolk som er direkte involvert i driften av et storkjøkken eller et lignende produksjonsanlegg.

En måleenhet brukes til å spesifisere eller indikere en mengde.

Måleenheter faller inn i to kategorier:

 • Standard måleenheter
 • Abstrakte måleenheter

Standard enheter

Fillet støtter både det metriske og det keiserlige enhetssystemet.

En standard måleenhet kan brukes til å representere en viss mengde av ethvert materiale konsekvent.

 • For eksempel kan brukeren spesifisere mengden av to forskjellige ingredienser ved å bruke samme standardenhet:
  • 1 "kg" gulrøtter.
  • 1 "kg" poteter.

  I dette eksemplet er massen (eller vekten) til de to ingrediensene den samme.

Standard måleenheter er videre segmentert i to underkategorier: masse og volum.

Abstrakte enheter

En abstrakt måleenhet, sammenlignet med standard måleenheter, kan bare brukes til å representere en viss mengde av en bestemt type materiale.

 • For eksempel kan brukeren lage to abstrakte enheter med samme navn for to urelaterte ingredienser:
  • En "boks" med gulrøtter.
  • En "boks" med poteter.

  I dette eksemplet er de to abstrakte enhetene kalt "boks" ikke de samme og kan ha forskjellige egenskaper.

Bruk

Enkelte parametere gjelder for ulike måleenheter:

 • Brukeren kan ikke opprette, endre eller slette standardenheter.
 • Brukeren kan opprette, endre og slette abstrakte enheter.
 • Når brukeren sletter en abstrakt enhet, kan det være en kaskadeeffekt på relasjonene til den enheten. I noen tilfeller slettes forholdet.