#

Зардлын тооцоол

Таны жор, бараа бүтээгдэхүүнийг зарах үйлдвэрлэлийн зардлыг тооцоолох.

Илүү их судла

Бараа материал, захиалга өгөх

Захиалга таны ханган нийлүүлэгчид илгээнэ үү. Бараа материалынхаа найрлагыг удирдах.

Илүү их судла
Prepare items for sale.

Худалдах зүйлийг бэлтгэх

Ашиглалтын зардалыг үзнэ үү. Бүтээгдэхүүнээ зарахад бэлэн байгаарай.

Илүү их судла