#

Izračunavanje troškova

Izračunajte troškove proizvodnje za svoje recepte i predmete na prodaju.

Saznajte više

Inventar i naručivanje

Pošaljite narudžbe svojim dobavljačima. Upravljajte sastojcima u svom zalihama.

Saznajte više
Prepare items for sale.

Pripremite predmete na prodaju

Pogledajte troškove u odnosu na profit. Pripremite se za prodaju svojih proizvoda.

Saznajte više