#

Kev Xam Nyiaj

Xam cov nqi tsim rau koj cov zaub mov txawv thiab khoom siv rau kev muag khoom.

Kawm Dua

Cov lus nug thiab xaj

Xa xaj rau koj cov neeg xa khoom. Tswj cov khoom xyaw hauv koj cov khoom muag.

Kawm Dua
Prepare items for sale.

NPAJ YAM KEV MUAG KHOOM

Saib cov nqi piv rau cov txiaj ntsig. Npaj txhij muag koj cov khoom.

Kawm Dua