Импортиране на данни за цените

Импортиране на данни за цените е инструмент, който ви помага бързо да импортирате големи количества данни за цените на съставките във Fillet.

Настройте и започнете

Ръководства

Въведение

Получете въведение и основен преглед на инструмента за данни за импортирани цени.

Научете повече

Fix errors in import data file

Learn how to fix errors in the file that you want to import.
This will help you to import your data successfully.

Научете повече

Мерни единици за инструмента за данни за импортирани цени

Инструментът за данни за импортирани цени използва фиксиран списък от стандартни мерни единици.

Научете повече

Локал в импортираните данни за цените

Този локал определя езика и настройките за форматиране на номера, които искате да използвате.

Научете повече

Прегледайте файла, който искате да качите и импортирате

Когато въвеждате данни във файла на шаблона, проверете дали форматът на данните и файловият формат са правилни.

Научете повече

Изтрийте всички цени за избрания доставчик

Когато изберете „Импортиране на данни за цените за съществуващ доставчик“, можете също да изтриете всички цени за избрания доставчик.

Научете повече

Синхронизирайте вашите импортирани данни за цените

След като използвате инструмента за импортиране на данни за цените, синхронизирайте за достъп до вашите данни в приложенията Fillet .

Научете повече
A photo of food preparation.