Produkt

Oznakowanie kraju pochodzenia

11 sierpnia 2023

Udostępniamy tę funkcję dzisiaj, aby pomóc naszym klientom zachować zgodność z coraz bardziej złożonymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania żywności w Australii, Unii Europejskiej, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

W tej pierwszej wersji będzie można wprowadzić kraj pochodzenia składników oraz wyświetlić kraj pochodzenia przepisów i pozycji menu.

Ponadto wprowadzamy również Layers: nową funkcję, która pomaga zrozumieć i zwizualizować hierarchię składników w przepisach i pozycjach menu.

Te funkcje są obecnie w fazie Technology Preview.

Planujemy udostępnić je ogólnie w ramach naszego nowego modułu Fillet Origins , który będzie sprzedawany oddzielnie.

To, co publikujemy dzisiaj, to dopiero początek naszego rozwoju w tym kierunku.

Wierzymy w przejrzystość i identyfikowalność w globalnym łańcuchu dostaw żywności i będziemy nadal tworzyć najlepsze narzędzia, aby pomóc naszym klientom, którzy podzielają naszą wizję.