#

Fotografije

Sačuvajte fotografije za recepte, stavke menija i sastojke.
Kreirajte referentne fotografije kao vodiče za tehnike pripreme, oblaganje, pakovanje i još mnogo toga.
Pogledajte fotografiju sastojka za referencu kada ga tražite u skladištu.

Dostupno na iOS-u i Androidu.

How it works

Kada kreirate fotografiju,
ona se automatski sinhronizira sa svim vašim drugim uređajima.

Ako imate timski plan, svi članovi Organizacije imaju pristup sačuvanim fotografijama.

Spisak svih sastojaka

Pogledajte sve sastojke sadržane u stavci menija ili receptu.
Provjerite listu sastojaka za svoje proizvode i stavke menija prije nego počnete da ih prodajete, uključujući ugniježđene podrecepte.
Pogledajte sastojke recepta da napravite zamjene ili varijacije.

Dostupno na iOS-u i Androidu.

How it works

Kada obavite završnu reviziju svojih stavki na jelovniku,
možete paziti na određene sastojke koje morate isključiti. Ovo je posebno korisno pri dizajniranju proizvoda za posebne dijete.

Troškovi u odnosu na profit

Postavite bolje cijene da biste ostvarili veći profit.
Fillet automatski izračunava vaš profit na osnovu cijene komponenti.
Pogledajte koliko svaka komponenta doprinosi troškovima proizvodnje.
Usporedite postotke cijene hrane u odnosu na cijenu rada.
Izmijenite komponente stavke menija za rekalibraciju troškova.

Dostupno na iOS-u, Androidu i webu.

How it works

Kada napravite promjene na proizvodu,
Fillet trenutno preračunava vaše troškove u odnosu na profit. Ako unesete izmjene u recepte ili sastojke sadržane u stavci menija, Fillet ažurira stavke menija tim promjenama.

A photo of food preparation.